เทศบาลตำบลรางหวาย ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ อยู่อย่างสะอาด อยู่อย่างฉลาด อยู่อย่างปลอดภัยและมั่นคง


Web Design Factory

                     


คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2556  ดูรูป

“ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”
คำขวัญภาษาอังกฤษ : " Drug elimination, Together we can " 
แนวคิด :“คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด”  (ร่วมใส่เสื้อขาว)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบ้านต้นตอรัก รายละเอียด
โครงการบ้านต้นตอรัก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2555 - 1 กรกฎาคม 2555

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหลักสูตรการประกอบอาหารไทย ระหว่างวันที่ 11-30 มิถุนายน 2554
ประชาสัมพันธ์การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและสิทธิประโยชน์ที่คนพิการจะได้รับ รายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลรางหวาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลรางหวาย ประจำปร พ.ศ.2556 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลรางหวาย รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล รายละเอียด
ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษีประจำปี 2556 รายละเอียด
การรณรงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขยะ ดูรูป


 
ป้องกันไข้เลือดออก ปี56
มอบถุงอนาคต      
งานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2556
ภาพมอบบ้านอยู่สุข 80 พรรษาพระบรมราชินีนาถ 80ปียูนิลีเวอร
ภาพกิจกรรมชิงสุขก่อนห่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ชุมชนปีที่3 วันที่ 7 กันยายน 2555
โครงการเรื่องเล่า...ไม่มีเรื่องเหล้า วันที่ 1 สิงหาคม 2555 

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย

 

ภาพกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ "@รางหวายเอยเกมส์"
 
 


 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 
บริการของเทศบาล

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด